Säätiön tarkoituksena on edistää ja kannustaa urheilun ja liikunnan harrastamista ja tarkoitustaan säätiö toteuttaa myöntämällä apurahoja ja avustuksia urheilijoille sekä urheilua ja liikuntaa harrastaville yhteisölle ja järjestöille.

Lasse Virén Säätiön hallitus 2020
Myrskylän Myrsky valitsee vuosittain säätiön hallituksen, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja erovuoroisen jäsenen tilalle uuden jäsenen.
Puheenjohtaja
Tuomas Virén
Varapuheenjohtaja
Asko Virén
Sihteeri
Mikko Purmonen
Hallituksen jäsenet
Henry Bergman
Jarkko Vepsäläinen
Ari Paunonen
Lasse Viren säätiö